Linking Two Automotive Companies’ Organisational Structures to their Materials Flow Systems
Preprint, 2004

Författare

Tomas Engström

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Bo Blomquist

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi