A generic column generation scheme
Preprint, 2006

Författare

Torbjörn Larsson

Athanasios Migdalas

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik