First Steps Towards Applying VR in Interactive Finite Element Analysis.
Rapport, 2001

Författare

Ling Lu

Mike Connell

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 01:7

Mer information

Skapat

2017-10-06