Field measurements of ground vibrations at Ledsgård.
Rapport, 2001

Författare

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 01:4

Mer information

Skapat

2017-10-06