Applied Virtual Reality in Building Construction & Interactive FEA in Virtual Environments.
Rapport, 2001

Författare

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Mike Connell

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 01:1

Mer information

Skapat

2017-10-06