Mätning av skåpsdörrars skevhet vid olika fuktbelastning
Rapport, 2000

Författare

Bertil Enquist

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 00:4

Mer information

Skapat

2017-10-06