"Materialegenskaper för några olika lövträd. Delprojekt inom EU-projektet : "Utveckla lövskogen inom Sävsjö kommum"
Rapport, 2000

Författare

Bertil Enquist

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 00:3

Mer information

Skapat

2017-10-06