Lokaler för öppenvård
Rapport, 2016

Syftet med rapporten ”Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar” är att erbjuda en sammanställning av kunskap som kan användas som underlag. Både när beslut ska fattas om lokaler inom öppenvården, framför allt vårdcentraler och specialistmottagningar, och under planeringsskede inför ombyggnation och nybyggnation. Rapporten innehåller evidens - och erfarenhetsbaserade koncept för hur framtidens lokaler kan utformas. Koncepten är visualiserade för ökad användbarhet. Olika krav och behov sammanvägs för att ta tillvara patienternas intressen samtidigt som så optimal arbetsmiljö som möjligt uppnås. Förutsättningar ska skapas för effektiva lösningar som tillgodoser såväl samhällets behov av god vård till alla som långsiktiga fastighetsintressen.

Författare

Peter Fröst

Chalmers, Arkitektur

Elin Rittmark

Eva Ek

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07