Correlation of Large Finite Element Models to Dynamic Test Data
Rapport, 1997

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 97:1

Mer information

Skapat

2017-10-06