Error estimated plane strain FE-solutions
Rapport, 1996

Författare

Peter Bertilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Mikael Boisen

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 96:9

Mer information

Skapat

2017-10-06