Staten och kapitalet? Att göra människor finanskunniga i dagens samhälle
Kapitel i bok, 2016

financial literacy

finansialisering

finansutbildning

Författare

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Vardagslivets finansialisering, CFK-rapport 2016:1

58-66

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10