Using QR factorization and SVD to Solve Input Estimation Problems in Structural Dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

T. Patrik Nordberg

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 195 5891-5908

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06