The fluidised bed boiler at Chalmers university
Paper i proceeding, 1982

Fluidized bed

Boiler

Combustion

Författare

Gustav Svensson

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Chalmers, Institutionen för energiteknik

The 7th International Conference on Fluidized Bed Combustion

Vol. 2 625-636

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Mer information

Skapat

2017-10-08