Emissions from a 16 MWth FBC boiler
Paper i proceeding, 1982

Emissions

Combustion

Boiler

Ashes

Fluidized bed

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Björn Jansson

Institutionen för energiomvandling

Oliver Lindqvist

Institutionen för oorganisk kemi

Britt-Marie Nielsen

Göteborgs universitet

The 7th International Conference on Fluidized Bed Combustion

Vol. 1 514-524

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Mer information

Skapat

2017-10-07