Evaluation of thermal transfer processes and back-fill material around buried high voltage power cables
Rapport, 2016

Författare

Jan Sundberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2016:5

CTH-NT - Chalmers University of Technology, Nuclear Engineering: 2016:5

Mer information

Skapat

2017-10-08