Impact of heat and mass transfer on combustion of a fuel particle in CFB boilers
Paper i proceeding, 1997

heat and mass transfer

Boiler

Combustion

Fluidized bed

Författare

Gennadij Palchonok

Institutionen för energiomvandling

Claes Breitholtz

Institutionen för energiomvandling

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Proc of the 14th International Conference on Fluidized-Bed Combustion

Vol. 2 871-878
0-7918-1557-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

ISBN

0-7918-1557-9

Mer information

Skapat

2017-10-08