Visualization of Finite Element data with AVS
Rapport, 1995

Författare

Stefan Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 95:5

Mer information

Skapat

2017-10-07