MSC/NASTRAN för Windows och ANSYS. Två PC-program för FEM-beräkningar
Rapport, 1995

Författare

Louis Georgy

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 95:4

Mer information

Skapat

2017-10-07