FE-analys av en perforerad stålplåt
Rapport, 1995

Författare

Niklas Anderson

Institutionen för byggnadsmekanik

Anders Leijon

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 95:11

Mer information

Skapat

2017-10-07