FEM-94 A seminar on Non-linear and time-dependent problems. 380 pp. 94
Rapport, 1994

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 94:1

Mer information

Skapat

2017-10-07