Highly Efficient Interfaces in Nanocomposites Based on Polyethylene and ZnO Nano/Hierarchical Particles: A Novel Approach toward Ultralow Electrical Conductivity Insulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Polyethylene nanocomposites based on functionalized ZnO nano/hierarchical particles with highly effective interfacial surface area are presented, for the next generation of ultralow transmission-loss high-voltage DC insulating materials.

Författare

A. M. Pourrahimi

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tuan Anh Hoang

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

D. M. Liu

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

L. K. H. Pallon

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

R. T. Olsson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

U. W. Gedde

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

M. S. Hedenqvist

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Advanced Materials

0935-9648 (ISSN)

Vol. 28 39 8651-8657

Ämneskategorier

Materialteknik

Nanoteknik

DOI

10.1002/adma.201603291

PubMed

27502081

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26