Highly Efficient Interfaces in Nanocomposites Based on Polyethylene and ZnO Nano/Hierarchical Particles: A Novel Approach toward Ultralow Electrical Conductivity Insulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Polyethylene nanocomposites based on functionalized ZnO nano/hierarchical particles with highly effective interfacial surface area are presented, for the next generation of ultralow transmission-loss high-voltage DC insulating materials.

Författare

A. M. Pourrahimi

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tuan Anh Hoang

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

D. M. Liu

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

L. K. H. Pallon

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

R. T. Olsson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

U. W. Gedde

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

M. S. Hedenqvist

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Advanced Materials

09359648 (ISSN) 15214095 (eISSN)

Vol. 28 39 8651-8657

Ämneskategorier

Materialteknik

Nanoteknik

DOI

10.1002/adma.201603291

PubMed

27502081

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26