FEM-93 A seminar on Error Estimation and Adaptivity in Computational Mechanics 232 pp. 93
Rapport, 1993

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 93:5

Mer information

Skapat

2017-10-06