Error estimation and adaptivity for finite elements
Rapport, 1993

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 93:3

Mer information

Skapat

2017-10-06