Fluidised bed combustion---a comparison between biomass and coal
Paper i proceeding, 1984

coal

biomass

Fluidized bed combustion

boiler

Författare

Joachim Vijil

Institutionen för energiomvandling

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Evert Ljungström

Institutionen för oorganisk kemi

Bioenergy 84, Bioenergy utilization

Vol. 4 113-118
0-85334-349-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

ISBN

0-85334-349-7

Mer information

Skapat

2017-10-07