FEM-92, The Finite Element Method in the 1990's
Rapport, 1992

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 92:3

Mer information

Skapat

2017-10-06