Interactive CAD-FEM analysis
Rapport, 1992

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 92:2

Mer information

Skapat

2017-10-06