FEM-91 Recent Advances in FE-applications
Rapport, 1991

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:5

Mer information

Skapat

2017-10-06