Design, Virtual Reality and Peircean phenomenology
Paper i proceeding, 2001

Författare

Jean-Marc Orliaguet

Centrum för pedagogisk utveckling

Proceedings of HCI International 2001

Vol. 1 574-578
0-8058-3607-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

0-8058-3607-1

Mer information

Skapat

2017-10-06