Dynamisk stokastisk numerisk analys av vindlastrespons avseende hängbroar i Bergen och över Ångermanälven
Rapport, 1991

Författare

Ulrika Wendt

Institutionen för byggnadsmekanik

Tom-Erik Gulliksen

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:6

Mer information

Skapat

2017-10-06