USEIT-ADMESH- ADAPTIVE-PLATE En menystyrd preprocessor för angivande av indata till ett adaptivt plattprogram som utnyttjar ADMESH
Rapport, 1991

Författare

Axel Nordström

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Gustafsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:3

Mer information

Skapat

2017-10-06