High order integration methods for stiff systems
Rapport, 1991

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:4

Mer information

Skapat

2017-10-06