Kan matematiken hjälpa oss att förstå hur vi blev till?
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Att matematiken är ett viktigt hjälpmedel inom fysik och kemi är välkänt, men även biologin utnyttjar matematiken för att studera komplexa fenomen. En matematisk modell för en viss kemisk process som kallas reaktion-diffusion kan exempelvis antyda hur en zebras ränder skapas. Kanske kan matematiken även hjälpa oss att förstå hur vi själva utvecklas från en enda äggcell till en färdig varelse?

Författare

Torbjörn Lundh

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Nämnaren

Vol. 4 47-52

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-07