The Bone Anchored Hearing Aid - engineering aspects
Doktorsavhandling, 1984

This thesis is scanned and saved as a pdf file. For Abstract etc see pdf file

Bone conduction hearing aid

13.00 Jubileumsklinikens aula, Sahlgrenska sjukhuset
Opponent: Orof Stig Arlinger, Regionssjukhuset Linköping

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för rum och process

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

ISBN

91-7032-135-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 144

13.00 Jubileumsklinikens aula, Sahlgrenska sjukhuset

Opponent: Orof Stig Arlinger, Regionssjukhuset Linköping

Mer information

Skapat

2017-10-06