BULKFEM - A Computer Code for the Finite Element Simulation of Motion of Bulk Materials in Silos. Theory and User's Manual
Rapport, 1991

Författare

Marek Klisinski

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:13

Mer information

Skapat

2017-10-07