FEM-program för balkar med öppna, tunnväggiga, grenade tvärsnitt
Rapport, 1991

Författare

Tomas Hallbeck

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:14

Mer information

Skapat

2017-10-06