Selective ammonia oxidation on multi-layer Cu-SSZ-13/Pt/Al2O3 Monoliths: Impact of top layer
Paper i proceeding, 2015

Författare

S. Shrestha

University of Houston

M. P. Harold

University of Houston

K. Kamasamudram

Cummins Inc.

A. Kumar

Cummins Inc.

Kirsten Leistner

Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Catalysis and Reaction Engineering Division

Vol. 1 2015 527-530

Catalysis and Reaction Engineering Division 2015
Salt Lake City, USA,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-17