Värmeflödesmätare för mätning av värmebelastning i ugnar
Rapport, 1972

The design of a heat flow meter to be used in boiler furnases is described and analysed theoretically.

värmeflöde

Mätinstrument

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Lars Strömberg

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Mer information

Skapat

2017-10-07