Wall average heat transfer in CFB boilers
Paper i proceeding, 2000

Författare

Claes Breitholtz

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Albert Baskakov

Fluidisation (European conference)

Vol. 1 129-136
2-910239-49-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

ISBN

2-910239-49-7

Mer information

Skapat

2017-10-08