FEM-90 : Adaptive Finite Elements - A seminar on how to find reliable FE-solutions in an efficient way
Rapport, 1990

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 90:4

Mer information

Skapat

2017-10-06