Implementation of a triangular Reissner-Mindlin plate element
Rapport, 1990

Författare

Göran Niklasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 90:11

Mer information

Skapat

2017-10-06