Fluidized bed combustion of coal and biomass
Paper i proceeding, 1984

Fluidized bed combustuib

Fuel

Boiler

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Bengt-Åke Andersson

Institutionen för energiomvandling

Joakim Vijil

Institutionen för energiomvandling

Combustion of Tomorrow's Fuels

401-410

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

0791803015

Mer information

Skapat

2017-10-07