Numerical modelling of hot electron transport in a graded heterojunction diode
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Hans Hjelmgren

Institutionen för tillämpad elektron fysik

Christopher Snowden

Int. J. Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields

Vol. 5 3-9

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06