Termisk analys av värmelager med finit elementmetod
Rapport, 1990

Författare

Jan Frykestig

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 90:1

Mer information

Skapat

2017-10-06