Simulation of a flexible truck frame vehicle negotiating a bump using DADS and ANSYS
Rapport, 1990

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 90:9

Mer information

Skapat

2017-10-06