PID-control of a rotating flexible structure
Rapport, 1990

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 90:8

Mer information

Skapat

2017-10-06