Numerisk integration av icke-linjära dynamiska system
Rapport, 1990

Författare

Mats Ander

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 90:3

Mer information

Skapat

2017-10-06