A CFD approach to evaluate skin friction for coatings with different roughness
Poster (konferens), 2016

Författare

Bercelay Niebles Atencio

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Meisam Farzaneh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), June 2016

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08