FEM-beräkning av värmelager jämförande studier och seminarium
Rapport, 1989

Författare

Jan Frykestig

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 89:7

Mer information

Skapat

2017-10-07