Quality assessment of the ecoinvent and SPINE@CPM databases based on the ISO/TS 14048 data documentation format
Rapport, 2006

Författare

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2006:12

Mer information

Skapat

2017-10-06