Dynamisk FEM-analyse av sidekollisjon på personbil
Rapport, 1989

Författare

Tor Bjerkestrand

Institutionen för byggnadsmekanik

Petter Alexander Vistnes

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 89:11

Mer information

Skapat

2017-10-07